NES helseanalyse

Ledende forskning innen holistisk medisin, biofysikk, bioenergetik og biologi peker alle i retning av at vi er mer enn bare vår fysiske kropp.

Vi har alle et biofelt (human body field – HBF) som er et strukturert nett av informasjon energi. Dette feltet informerer vår fysiske kropp og påvirker vår almentilstand.

Den australske professor Peter Frazer har i løpet av mange år kartlagt dette biofeltet, som er utgangspunktet for utviklingen av NES – ProVision, et avansert biofysisk skanningsprogram/utstyr for avkoding av kroppens biofelt, HBF.
NES

Videre har det blitt utviklet en rekke informasjonskodete flytende preparater – infoceuticals, som aktiverer kroppens healingsprosess og gjenoppretter velvære og vitalitet.

For mer informasjon besøk www.neshealth.com

Les mer om NES i artikkelen «Energi og informasjon. Terapeutiske nyvinninger ved syntese av tradisjonell kinesisk medisin, partikkelfysikk og IT»

Behandlingen er ikke ment å erstatte legebesøk og medisinsk behandling.

Se priser for behandlingen.

← Soneterapi           Lockfoot-behandling →