Priser

Alle behandlinger varer 60 minutter.

Alle behandlinger, untatt atlaskorrigering, er enkelttimer som koster 750 NOK.

Atlaskorrigering er en spesiell behandling som går over to ganger. Prisen for en behandlingsrunde på to ganger er 1800 NOK for voksne og 1200 NOK for barn. Eventuell videre oppfølging avtales spesielt.